top of page
  • Writer's pictureSogoo mn

Ажилгүй эмэгтэйчүүд "Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр"-т хамрагдаж болох нь ээ
Энэ онд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 7 хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаагийн нэг нь Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр юм. Тодруулбал, Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт дараах иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага хамрагдана. Иргэн: - Ажилгүй эмэгтэйчүүд;

- Гэртээ бага насны хүүхдээ асран хүмүүжүүлж буй эмэгтэйчүүд - Хөгжлийн бэрхшээлтэй эмэгтэйчүүд - Хувиараа хөдөлмөр эрхэлж буй эмэгтэйчүүд - Жирэмсэн, хөхүүл хүүхэдтэй эмэгтэй - Өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэх хүсэлтэй эмэгтэйчүүд Аж ахуйн нэгж, байгууллага: - Мэргэжлийн сургалтын байгууллага - Ажил олгогч байгууллага Хүүхэд харах үйлчилгээний төв байгуулахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх: • Хүүхэд харах үйлчилгээ зохион байгуулах, эрхлэхийг хүсэж байгаа иргэнд хүүхэд харах үйлчилгээний хуулийн дагуу эрх бүхий байгууллагаас хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авч, хэрэгжүүлэх боломжтой талаар мэдээлэл өгнө. • Хүүхэд харах үйлчилгээний төв байгуулах хүсэлтэй, Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль тогтоомжийн шаардлагыг хангасан иргэний боловсруулсан төслийг хэрэгжих үндэслэлийг харгалзан шалгаруулж,10 хүртэл сая төгрөгийн эргэн төлөх нөхцөлтэй санхүүгийн дэмжлэгийг 36 сарын хугацаатайгаар нэг удаа олгоно. • Аймаг, дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллага нь жил бүрийн 4 болон 9 дүгээр сард төсөл сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах ба санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдах хүсэлт гаргасан иргэдийг бүртгэн төслүүдийг хүлээн авч сонгон шалгаруулах ажээ.


28 views0 comments

Comentários


Сүүлд нэмэгдсэн

bottom of page