top of page
  • Writer's pictureSogoo mn

Зөрчлийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэлэлцэж байнаУИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Зөрчлийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэж эхэллээ. Хуулийн төслийг ХЗДХ-ийн сайд Х.Нямбаатар танилцууллаа. Зөрчлийн тухай хууль хүчин төгөлдөр үйлчилсэн 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хойш 7.6 сая гаруй зөрчилд шийтгэл оногдуулсан байна. Үүний 97 хувийг нь иргэнд, 3 хувийг нь хуулийн этгээдэд оногдуулсан байна. Цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн нийт зөрчлийн 93 хувийг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг зөрчсөн зөрчил эзэлж байна. Зөрчлийн тухай хуульд тусгагдсан зөрчлийн үйлдлүүдийг цөөрүүлэх, хэт ерөнхий заалтаар шууд торгох, шийтгэл оногдуулсан байдлыг багасгах, зөрчлийн үйлдлийг тодорхой болгох, тухайн зөрчилд зөвлөх туслах, сануулах, зөрчлийн хор уршгийг арилгах боломжийг олгох тогтолцоог бүрдүүлэхэд анхаарч хуулийн төслийг боловсруулснаа ХЗДХ-ийн сайд танилцууллаа. Мөн торгохоос өмнө сануулдаг болох зохицуулалтыг тусгажээ.

0 views0 comments

Comments


Сүүлд нэмэгдсэн

bottom of page