top of page
  • Writer's pictureSogoo mn

Ихэр хүүхэд төрүүлсэн эхийн тэтгэмж авах хугацаа 20 хоногоор нэмэгдлээ


Тэтгэмж авах эрх үүссэн ихэр хүүхэд төрүүлсэн эхэд тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлсөн сүүлийн 12 сарын хөдөлмөрийн хөлс,түүнтэй адилтгах орлогын дунджаас 100 хувиар тооцож, 4 сар 20 хоногийн хугацаанд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж олгодог боллоо.

29 views0 comments

Comments


Сүүлд нэмэгдсэн

bottom of page