top of page
 • Writer's pictureSogoo mn

МУ-ын бүх иргэнийг хамруулах эрүүл мэндийн үзлэг орон даяар ирэх сарын нэгнээс эхэлнэ


Монгол Улсын бүх иргэнийг халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд хамруулах ажил тавдугаар сарын 1-нээс орон даяар эхлэх гэж байна. Өвдсөн нэг хүний эмчилгээнд 11.2-12.3 сая төгрөг зарцуулж байсан бол эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд иргэн бүрийг жилд нэг удаа бүрэн хамруулснаар нэг хүнд 150 мянган төгрөг зарцуулж, эдийн засгийн хувьд хэмнэлт бий болох тооцооллыг хийжээ. Тавдугаар сарын 1-нээс хүүхэд болон том хүмүүс дараах төрлийн эрүүл мэндийн үзлэг, шинжилгээнд хамрагдах юм байна. 5 хүртэлх насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

 1. Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн зар түгээх,

 2. Эмнэл зүйн иж бүрэн үзлэг:

 3. Биеийн хэмжилт, өсөлтийн үнэлгээ, БЖИ

 4. Хөгжлийн үзүүлэлтүүдийн үнэлгээ.

 5. Сэтгэц, зан төрхийн үнэлгээ:

 6. Амны хөндийн эрүүл мэндийн үзлэг, зөвлөгөө:

 7. Дүгнэлт бичих

 8. Зөвлөгөө өгөх, шилжүүлэх

Бага насны хүүхэд 9, 18, 36, 48, 60 сартайд урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэгт хамрагдаж, багцад багтсан тусламж, үйлчилгээг бүрэн авсан байна. Амны хөндийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг 18 сартай (1.6 нас)-гаас эхлэн хүргэнэ. Үзлэг, шинжилгээ зөвхөн өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд хийгдэнэ. 6-17 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

 1. Урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн зар түгээх,

 2. Эмнэлзүйн үзлэг:

 3. Биеийн хэмжилт, БЖИ:

 4. Сэтгэц, зан төрхийн хөгжлийн үнэлгээ:

 5. Сүрьеэгийн эрсдэлийн үнэлгээ:

 6. Амны хөндийн эрүүл мэндийн үзлэг, зөвлөгөө:

 7. Дүгнэлт бичих

 8. Зөвлөгөө өгөх, шилжүүлэх

Сургуулийн насны хүүхэд энэ багцад багтсан тусламж, үйлчилгээнд жил бүр хамрагдана. Үзлэг, шинжилгээ зөвхөн өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвд хийгдэнэ. 18-30 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

 1. Биохимийн шинжилгээ (холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин),

 2. Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ,

 3. Тэмбүү илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ,

 4. ХДХВ илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ,

 5. Хепатитийн В, С вирусийн эсрэг бие илрүүлэх хурдавчилсан сорил,

 6. Зүрхний цахилгаан бичлэг,

 7. Цээжний рентген зураг

 8. Эмчийн үзлэг

 9. Эрт илрүүлгийн асуумж, эрсдэлийн үнэлгээ

 10. Дүгнэлт

 11. Зөвлөгөө

Үзлэг, шинжилгээ зөвхөн лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад жилд нэг удаа хийгдэнэ. 31-45 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

 1. Биохимийн шинжилгээ (холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин),

 2. Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ,

 3. Өлөн үеийн глюкоз,

 4. Тэмбүү илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ,

 5. ХДХВ илрүүлэх хурдавчилсан шинжилгээ,

 6. Хепатитийн В, С вирусийн эсрэг бие илрүүлэх хурдавчилсан сорил,

 7. Эсийн шинжилгээ –ПАП тест,

 8. Хэвлийн хэт авиа,

 9. Бамбайн хэт авиа,

 10. Хөхний хэт авиа,

 11. Зүрхний цахилгаан бичлэг,

 12. Улаан хоолой, ходоодны дуран,

 13. Цээжний рентген зураг

 14. Эмчийн үзлэг:

 15. Эрт илрүүлгийн асуумж, эрсдэлийн үнэлгээ:

 16. Дүгнэлт

 17. Зөвлөгөө

Үзлэг, шинжилгээ зөвхөн лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад жилд нэг удаа хийгдэнэ. 46-60 насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

 1. Биохимийн шинжилгээ (холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин),

 2. Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ,

 3. Өлөн үеийн глюкоз,

 4. Өтгөнд далд цус илрүүлэх шинжилгээ,

 5. Хепатитийн В, С вирусийн эсрэг бие илрүүлэх хурдавчилсан сорил,

 6. Эсийн шинжилгээ –ПАП тест,

 7. Хэвлийн хэт авиа,

 8. Бамбайн хэт авиа,

 9. Хөхний хэт авиа,

 10. Зүрхний цахилгаан бичлэг,

 11. Улаан хоолой, ходоодны дуран,

 12. Цээжний рентген зураг

 13. Эмчийн үзлэг

 14. Эрт илрүүлгийн асуумж, эрсдэлийн үнэлгээ

 15. Дүгнэлт

 16. Зөвлөгөө

Үзлэг, шинжилгээ зөвхөн лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад жилд нэг удаа хийгдэнэ. 61-ээс дээш насны даатгуулагчийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн багц

 1. Биохимийн шинжилгээ (холестерин, триглицерид, АСАТ, АЛАТ, шууд билирубин, амилаза, креатинин, мочевин),

 2. Цус болон шээсний ерөнхий шинжилгээ,

 3. Өлөн үеийн глюкоз,

 4. Өтгөнд далд цус илрүүлэх шинжилгээ,

 5. Хепатитийн В, С вирусийн эсрэг бие илрүүлэх хурдавчилсан сорил,

 6. Хэвлийн хэт авиа,

 7. Бамбайн хэт авиа,

 8. Хөхний хэт авиа,

 9. Зүрхний цахилгаан бичлэг,

 10. Улаан хоолой, ходоодны дуран,

 11. Цээжний рентген зураг

 12. Эмчийн үзлэг

 13. Эрт илрүүлгийн асуумж, эрсдэлийн үнэлгээ:

 14. Дүгнэлт

 15. Зөвлөгөө

Үзлэг, шинжилгээ зөвхөн лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагад жилд нэг удаа хийгдэнэ.

63 views0 comments

Comments


Сүүлд нэмэгдсэн

bottom of page