top of page
  • Writer's pictureSogoo mn

НИЙЦЛИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООГ ҮНДЭСНИЙ СТАНДАРТ БОЛГОН БАТЛУУЛЛАА


“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн санаачилгаар Олон улсын ISO 37301:2021 Нийцлийн менежментийн тогтолцоог Монгол Улсын стандарт болгон батлууллаа.

MNS ISO 37301:2022 Нийцлийн менежментийн тогтолцоо стандартыг “Монсертф” ХХК-ийн аудиторууд өнөөдөр /2022.09.01/ “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Б.Ганхуягт гардууллаа.

Энэхүү стандарт нь байгууллага холбогдогч талуудын хэрэгцээ, хүлээлтийг харгалзан комплайнсын соёлыг бий болгож, комплайнсыг байгууллагынхаа соёл, ажилчдын хандлагад шингээх замаар хэрэгжүүлдэг.


Байгууллагын хэмжээнд нэвтрүүлсэн, үр дүнтэй, комплайнсын тогтолцоо нь тухайн байгууллагад холбогдох хууль тогтоомж, журам, салбарын дүрэм, байгууллагын стандарт, сайн засаглалын стандарт, нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн шилдэг туршлага, ёс зүй, амлалтаа харуулах боломжийг олгодог.

Монгол Улсын төрийн болон төрийн бус байгууллагууд мөн групп компаниуд, хувьцаат компани, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компаниуд энэхүү стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж ажиллахыг уриалж байна.

4 views0 comments

Comments


Сүүлд нэмэгдсэн

bottom of page