top of page
  • Writer's pictureSogoo mn

Нэг өдрийн дотор гэр бүлийн хүчирхийллийн 133 дуудлага бүртгэгджээ
Цагдаагийн байгууллагын 102 дугаарт 2022 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр нийт 1723 дуудлага, мэдээлэл ирснээс зөрчлийн шинжтэй 1441, гэмт хэргийн шинжтэй 107 дуудлага бүртгэгдсэн байна. Үүнээс:

  • Гэмт хэргийн шинжтэй 107

  • Хулгайлах гэмт хэргийн шинжтэй 33

  • Гэр бүлийн хүчирхийлэл 133

  • Согтуугаар автомашин жолоодсон 136

  • Эрүүлжүүлсэн 197

  • Хүний биед халдсан 71

  • Архидан согтуурсан 117

  • Олон нийтийн газар зүй бусаар биеэ авч явсан, танхайрсан 151

  • Оршин суугчдын амгалан тайван байдал алдагдуулсан 92 тус тус байжээ.


19 views0 comments

コメント


Сүүлд нэмэгдсэн

bottom of page