top of page
  • Writer's pictureSogoo mn

"888 төсөл"-ийн асуудлыг 2 тэрбумаас дээш болон доош дүнтэйгээр нь ангилан хэлэлцэнэ


Хөгжлийн банкны нотлох баримтыг шинжлэн судлах нээлттэй сонсголын үйл ажиллагаа өнөөдөр дараах сэдвүүдээр үргэлжилнэ.


- Экспортыг дэмжих, импортыг орлох үйлдвэрлэлийн 888 төслийн асуудал. Тус асуудлыг хэлэлцэхдээ хоёр тэрбумаас дээш дүнтэй, хоёр тэрбумаас доош дүнтэй гэж 2 ангилж хэлэлцэнэ.


- Шинэ бүтээн байгуулалт хөтөлбөрийн хүрээнд бүсийн тулгуур төв аймаг, орон нутагт жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар ажлын байрыг бий болгоход 50 тэрбум хүртэлх төгрөгийн санхүүжилт олгох төслийн зарцуулалт.


- Үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилтын хүрээнд экспортыг нэмэгдүүлэх импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих, ажлын байр бий болгох 70 тэрбум хүртэлх санхүүжилт олгох төслийн зарцуулалт гэсэн сэдвээр явагдана.

5 views0 comments

Comments


Сүүлд нэмэгдсэн

bottom of page